PRZETARGI I DOFINANSOWANIA

PRZETARG NR. 1

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy zadań:

 

  • urządzenie wytwarzające obiekty przy użyciu światła
  • urządzenie wytwarzające struktury porowate
  • skaner wewnątrzustny
  • scaner techniczny

 

zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej” ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne; Numer wniosku: POIR.03.02.02-00-1224/17

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji dotyczącej przetargu 01/12/2017.

 

Załączniki:

 

Wzór oferty

Zapytanie ofertowe

 

PRZETARG NR. 2

Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny na realizację zadania

 

  • autoklaw
  • drukarka do metalu
  • frezarka

 

zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej” ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne; Numer wniosku: POIR.03.02.02-00- 1224/17.

 

Załączniki:

 

Autoklaw: ustalenie wartości zamówienia

Autoklaw: ustalenie wartości zamówienia Załącznik nr 1

 

Drukarka: ustalenie wartości zamówienia

Drukarka: ustalenie wartości zamówienia Załącznik nr 1

 

Frezarka: ustalenie wartości zamówienia

Frezarka: ustalenie wartości zamówienia Załącznik nr 1

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.07.2018r.

 

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z załączonymi dokumentami w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania spersonalizowanych odbudów protetycznych wytwarzanych techniką druku 3D w tym koron stomatologicznych oraz wkładów koronowo – korzeniowych” dla firmy KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Termin składania ofert: 20.07.2018r. do godziny 12:00 na adres: klinika@denmed.bydgoszcz.pl

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej.”

Nazwa beneficjenta: KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED MARIUSZ PANKOWSKI
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: m. Toruń

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie: 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne
Dziedzina: brak

 

Wartość projektu: 2 476 193.18 zł

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 266 340.05 zł

 

Celem projektu przedsiębiorstwa Klinika Stomatologiczna DENMED Mariusz Pankowski jest rozwój firmy poprzez inwestycję we wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej. Technologia została stworzona w ramach prac rozwojowych Wnioskodawcy, w wyniku których powstało zgłoszenie patentowe. Technologia ma postać prawa własności przemysłowej i w efekcie realizacji projektu nastąpi jej pierwsze wdrożenie. Rezultatem technologii są:

 

  • tymczasowe siatki tytanowe projektowane indywidualnie jednocześnie z elementami mocującymi do kości
  • implanty zaprojektowane indywidualnie w zależności od warunków kostnych pacjenta
  • spersonalizowane śruby gojące, dedykowane danemu pacjentowi.

 

Dzięki nowemu procesowi elementy stomatologiczne uzyskują nowe właściwości niemożliwe do osiągnięcia przy tradycyjnym sposobie wytwarzania. Właściwości nowej technologii stworzą możliwość produkcji innowacyjnych na rynku wyrobów dentystycznych stosowanych w implantologii. Efektem zrealizowanej inwestycji będzie podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy, ekspansja geograficzna przedsiębiorstwa i podniesie zyskowności prowadzonej działalności. Konsekwencją powyższych jest jej dalszy rozwój.