PRZETARGI I DOFINANSOWANIA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej informuje, iż w toku analizy ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2018r. w związku z realizacją projektu„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania spersonalizowanych implantów stomatologicznych wytwarzanych techniką druku 3D”, w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja  Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej informuje, iż w toku analizy ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2018r. w związku z realizacją projektu „Opracowanie nowej technologii regeneracji ukł. kostnego jamy ustnej poprzez zastosowanie indywidualnych siatek tytanowych  otrzymanych metodą druku 3D „, w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja  Śniadeckich w Bydgoszczy.

ZAPROSZENIE NR 1

Zaproszenie nr 1 do składania ofert z dnia 02.11.2018r.

 

KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania spersonalizowanych implantów stomatologicznych wytwarzanych techniką druku 3D”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE NR 2

Zaproszenie nr 2 do składania ofert z dnia 10.07.2018r.

 

KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie nowej technologii regeneracji ukł. kostnego jamy ustnej poprzez zastosowanie indywidualnych siatek tytanowych otrzymanych metodą druku 3D”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

PRZETARG NR. 1

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy zadań:

 

 • urządzenie wytwarzające obiekty przy użyciu światła
 • urządzenie wytwarzające struktury porowate
 • skaner wewnątrzustny
 • scaner techniczny

 

zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej” ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne; Numer wniosku: POIR.03.02.02-00-1224/17

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji dotyczącej przetargu 01/12/2017.

 

Załączniki:

 

Wzór oferty

Zapytanie ofertowe

 

PRZETARG NR. 2

Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny na realizację zadania

 

 • autoklaw
 • drukarka do metalu
 • frezarka

 

zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej” ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne; Numer wniosku: POIR.03.02.02-00- 1224/17.

 

Załączniki:

 

Autoklaw: ustalenie wartości zamówienia

Autoklaw: ustalenie wartości zamówienia Załącznik nr 1

 

Drukarka: ustalenie wartości zamówienia

Drukarka: ustalenie wartości zamówienia Załącznik nr 1

 

Frezarka: ustalenie wartości zamówienia

Frezarka: ustalenie wartości zamówienia Załącznik nr 1

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.07.2018r.

 

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z załączonymi dokumentami w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania spersonalizowanych odbudów protetycznych wytwarzanych techniką druku 3D w tym koron stomatologicznych oraz wkładów koronowo – korzeniowych” dla firmy KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Termin składania ofert: 20.07.2018r. do godziny 12:00 na adres: klinika@denmed.bydgoszcz.pl

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej.”

Nazwa beneficjenta: KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED MARIUSZ PANKOWSKI
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: m. Toruń

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie: 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne
Dziedzina: brak

 

Wartość projektu: 2 476 193.18 zł

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 266 340.05 zł

 

Celem projektu przedsiębiorstwa Klinika Stomatologiczna DENMED Mariusz Pankowski jest rozwój firmy poprzez inwestycję we wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej. Technologia została stworzona w ramach prac rozwojowych Wnioskodawcy, w wyniku których powstało zgłoszenie patentowe. Technologia ma postać prawa własności przemysłowej i w efekcie realizacji projektu nastąpi jej pierwsze wdrożenie. Rezultatem technologii są:

 

 • tymczasowe siatki tytanowe projektowane indywidualnie jednocześnie z elementami mocującymi do kości
 • implanty zaprojektowane indywidualnie w zależności od warunków kostnych pacjenta
 • spersonalizowane śruby gojące, dedykowane danemu pacjentowi.

 

Dzięki nowemu procesowi elementy stomatologiczne uzyskują nowe właściwości niemożliwe do osiągnięcia przy tradycyjnym sposobie wytwarzania. Właściwości nowej technologii stworzą możliwość produkcji innowacyjnych na rynku wyrobów dentystycznych stosowanych w implantologii. Efektem zrealizowanej inwestycji będzie podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy, ekspansja geograficzna przedsiębiorstwa i podniesie zyskowności prowadzonej działalności. Konsekwencją powyższych jest jej dalszy rozwój.

 

 

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr 01/12/2017 dotyczące zakupu

 • urządzenia wytwarzającego obiekty przy użyciu światła,
 • urządzenia wytwarzającego struktury porowate,
 • skanera wewnątrzustnego,
 • skanera technicznego.
 • założonych we wniosku aplikacyjnym.

 

Po zsumowaniu największą liczbę punktów: 90,0000 otrzymała oferta od: DENON DENTAL Sp. z o.o. [ul. Kolejowa 49, 05-520 Konstancin-Jeziorna]. Spółka ta została wybrana na dostawcę urządzenia wytwarzającego obiekty przy użyciu światła, urządzenia wytwarzającego struktury porowate, skanera wewnątrzustnego, skanera technicznego zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego.

 

W postępowaniu brali udział poniżsi oferenci:
+ CORE3D CENTRES SP. z o.o. [ul. Gliwicka 275 40-862 Katowice]

 

Projekt „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.