MENU

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Przetargi i dofinansowania

Jesteśmy miejscem, w którym tworzymy nowoczesną stomatologię bazującą na innowacyjnych rozwiązaniach. Skorzystaliśmy ze środków w postaci dofinansowania unijnego. Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, skanery zewnątrzustne i inny sprzęt stomatologiczny usprawniający procedury leczenia.

02-12-2018

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej informuje, iż w toku analizy ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2018r. w związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania spersonalizowanych implantów stomatologicznych wytwarzanych techniką druku 3D”, w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

02-11-2018

Zaproszenie nr 1

Zaproszenie nr 1 do składania ofert z dnia 02.11.2018r.

KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania spersonalizowanych implantów stomatologicznych wytwarzanych techniką druku 3D”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

10-08-2018

Zaproszenie nr 2

Zaproszenie nr 2 do składania ofert z dnia 10.07.2018r.

KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie nowej technologii regeneracji układu kostnego jamy ustnej poprzez zastosowanie indywidualnych siatek tytanowych otrzymanych metodą druku 3D”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

10-07-2018

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.07.2018r.

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z załączonymi dokumentami w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania spersonalizowanych odbudów protetycznych wytwarzanych techniką druku 3D, w tym koron stomatologicznych oraz wkładów koronowo – korzeniowych” dla firmy KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Termin składania ofert: 20.07.2018r. do godziny 12:00 na adres: klinika@denmed.bydgoszcz.pl

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

01-04-2018

Przetarg nr 2

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny na realizację zadania

  • autoklaw
  • drukarka do metalu
  • frezarka

zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne; Numer wniosku: POIR.03.02.02-00- 1224/17.

Załączniki:

Autoklaw: ustalenie wartości zamówienia

Autoklaw: ustalenie wartości zamówienia Załącznik nr 1

Drukarka: ustalenie wartości zamówienia

Drukarka: ustalenie wartości zamówienia Załącznik nr 1

Frezarka: ustalenie wartości zamówienia

Frezarka: ustalenie wartości zamówienia Załącznik nr 1

01-01-2018

Informacje o dofinansowaniu

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej.”

Nazwa beneficjenta: KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED MARIUSZ PANKOWSKI

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: m. Toruń

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie: 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Dziedzina: brak

Wartość projektu: 2 476 193.18 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 266 340.05 zł

Celem projektu przedsiębiorstwa Klinika Stomatologiczna DENMED Mariusz Pankowski jest rozwój firmy poprzez inwestycję we wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej. Technologia została stworzona w ramach prac rozwojowych Wnioskodawcy, w wyniku których powstało zgłoszenie patentowe. Technologia ma postać prawa własności przemysłowej i w efekcie realizacji projektu nastąpi jej pierwsze wdrożenie. Rezultatem technologii są:

  • tymczasowe siatki tytanowe projektowane indywidualnie jednocześnie z elementami mocującymi do kości
  • implanty zaprojektowane indywidualnie w zależności od warunków kostnych pacjenta
  • spersonalizowane śruby gojące, dedykowane danemu pacjentowi.

Dzięki nowemu procesowi elementy stomatologiczne uzyskują nowe właściwości niemożliwe do osiągnięcia przy tradycyjnym sposobie wytwarzania. Właściwości nowej technologii stworzą możliwość produkcji innowacyjnych na rynku wyrobów dentystycznych stosowanych w implantologii. Efektem zrealizowanej inwestycji będzie podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy, ekspansja geograficzna przedsiębiorstwa i podniesie zyskowności prowadzonej działalności. Konsekwencją powyższych jest jej dalszy rozwój.

x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.