MENU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólna klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest DENMED SP.ZO.O. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kościuszki 51B i Hallera 102A oraz w Bydgoszczy przy ul. Kaliskiego 26. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w celach kontaktu z Kliniką w sprawie przetwarzania Państw danych osobowych.

Kontakt do IOD: iod@denmed-klinika.pl

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem na podstawie art. 9 ust. 2 lit i. RODO.

3. PRAWO DO SPRZECIWU

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 20 lat na podstawie art. 29 ust. 1, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. ODBIORCY DANYCH

Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające):

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

7. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i stanowi warunek udzielania świadczeń.

8. PROFILOWANIE AUTOMATYCZNE

Nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji w tym tych będących wynikiem profilowania (profilowanie automatyczne).

9. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i stanowi warunek udzielania świadczeń.

x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.